เกี่ยวกับฉัน

พันธกิจของฉัน

ฉันคือแคท นักวิชาชีพที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสู่ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของท่าน ขออนุญาตให้ฉันมอบประสบการณ์การขับรถระดับหนึ่งที่สะท้อนความงดงามอันอยู่ท่ามกลางในเมืองน่ารักนี้ในภาคเหนือของประเทศไทยอย่างลงตัว

ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก

ด้วยประสบการณ์หลายปี ฉันให้บริการที่มีคุณภาพที่เกินความคาดหวังและทำให้ผู้โดยสารมั่นใจในตัวฉัน กับฉัน คุณสามารถมีความสงบใจในการรับรู้ว่าความเป็นอยู่ของคุณคือลำดับแรกของฉัน

ค่านิยมหลักของฉัน